Sistema Territorial del mNACTEC

28 museus científics per conèixer i interpretar la industrialització a Catalunya

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha considerat com un dels seus objectius més importants la preservació del patrimoni industrial a través del qual poder explicar la industrialització catalana com una de les característiques més significatives de la seva personalitat nacional. És per aquest motiu que es va crear el Sistema Territorial del mNACTEC, en què s'agrupen diferents museus cada un dels quals és singular respecte als altres, en tant que expliquen una temàtica o la industrialització en un espai concret del territori català, tenint en compte tant els aspectes tècnics com els socials i els culturals. Els museus del Sistema expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col•leccions i/o la museïtzació de les diferents activitats productives que han existit i de les quals encara han quedat restes comprensibles que constitueixen el nostre patrimoni industrial.