Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Atenció al professorat

Atenció al professorat

Durant tot el curs escolar el mNACTEC ofereix un servei d'atenció personalitzada al professorat, prèvia concertació al telèfon 93 789 22 44, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Les activitats de l'oferta educativa "26 Museus per a les escoles" són consultables a www.mnactec.cat/ofertaeducativa Primerament s'ha d'escollir el municipi on es troba el museu que vulgueu visitar i escollir les activitats tant per nivells educatius com per tipologies.

Estem treballant perquè aquest espai esdevingui un lloc on poder adreçar consultes, queixes i suggeriments. I també que sigui un lloc per respondre l'enquesta de satisfacció de la visita o el taller al mNACTEC.

Preus per a grups escolars. Els preus de les activitats es troben a l'interior de cada fitxa i varia en funció de la tipologia i la durada, ja sigui una visita o una visita teatralitzada, un taller o un taller teatralitzat. El pagament de totes les activitats AMB MONITOR es realitzarà per avançat al número de compte que es donarà en el moment de fer la concertació de la visita. El comprovant de pagament s'haurà d'enviar prèviament. A la recepció del mNACTEC caldrà fer el pagament de 2 € per alumne/a en concepte d'entrada al Museu, el qual permet als alumnes –sempre acompanyats del seu educador/educadora- visitar totes les exposicions del mNACTEC.