Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Recursos a l'abast

Recursos a l'abast

El mNACTEC disposa de recursos elaborats per experts en didàctica de les ciències. Els formats actuals de recursos són amplis i variats i estan organitzats en base a les exposicions i les seves temàtiques, les visites i els tallers. Actualment les tipologies de recursos són:

  • 1. La fitxa tècnica de la visita, és un recull de continguts que es treballen segons l'exposició relacionada, les competències i la relació amb l'àmbit educatiu.
  • 2. Les col·leccions didàctiques impreses o en pdf: són un resum del desenvolupament de l'activitat, amb objectius i continguts. Aquestes col·leccions són els Quaderns de Didàctica i Difusió dels museus que formen el Sistema Territorial del mNACTEC.
  • 3. Les guies didàctiques ESO, orientades al professorat d'ESO per preparar les visites i estan estructurades en crèdits variables o de síntesi.
  • 4. Les fitxes per a educació primària. Són materials didàctics per al professorat, orientades a facilitar uns itineraris temàtics per les exposicions del Museu. En format de fitxes i estructurats en cinc parts que hauran de desenvolupar durant la visita: Qüestions / Investiguem / Observem / Completem / Reflexions / Solucionari.
  • 5. El dossiers per l'alumne/a amb fitxes i el dossier per l'educador que posa a l'abast del professorat quan es concerta l'activitat, amb contrasenya.
  • 6. Recursos per als treballs de recerca. El mNACTEC ofereix als estudiants de Secundària i Batxillerat recursos per elaborar els treballs de recerca. Els alumnes trobaran informació al Centre de Documentació Jordi Nadal, al web www.mnactec.cat i a les exposicions del mNACTEC. Temàtiques: aeronàutica, màquina de vapor, arquitectura industrial, història de la tecnologia, evolució del procés tèxtil, energia, sostenibilitat, canvi climàtic, la ciutat industrial: Terrassa i, arquitectura: volta catalana. Per consultar el Centre de Documentació cal fer concertació prèvia a: adalmases@gencat.cat