Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Concertació de visites

Concertació de visites

Durant tot el curs escolar el mNACTEC ofereix un servei de concertació de visites i activitats educatives. Us hi podeu posar en contacte mitjançant el correu electrònic serveiseducatius.mnactec@gencat.cat o trucant al telèfon 93 789 22 44, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

 

Preus per a grups escolars:

Els preus de les activitats es troben indicats a la fitxa d’activitat i varien en funció de la tipologia i la durada. El pagament de totes les activitats amb monitor es farà per avançat al número de compte que es proporcionarà en el moment de fer la concertació de la visita. El comprovant de pagament s'haurà d'enviar prèviament. A la recepció del mNACTEC caldrà fer el pagament de 2 € per alumne/a en concepte d'entrada al Museu, que els permetrà visitar totes les exposicions del mNACTEC, sempre acompanyats del seu educador/educadora. 


Alta Newsletter