Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Avantatges del Club

Avantatges del Club

Actualment el personal docent de Catalunya te entrada gratuïta al Museu sempre que s'acrediti adequadament. Però per als membres del Club del professorat s'establiran avantatges i promocions puntuals adequades al col·lectiu docent.

Alguns dels exemples són:

  • 1. Preferència en l'adjudicació de places en les jornades de formació homologades pel Departament d'Ensenyament que es duguin a terme en el Museu.
  • 2. Participació en concursos i sortejos d'activitats per als alumnes i/o grups de professors. Per exemple, es podran sortejar visites i tallers per a grups/classe.
  • 3. Entrar a formar part del col·lectiu de docents que fan recerca al mNACTEC, formant dels programes de pilotatge i d'avaluació de noves propostes i projectes.
  • 4. Participació en activitats puntuals, ja siguin de dinamització, de promoció, etc.
  • 5. Materials (recursos oberts), sense contrasenya, per als membres del Club.
  • 6. Descomptes en publicacions didàctiques.

Alta Newsletter