Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Formació del professorat

Formació del professorat

Durant el curs escolar el mNACTEC organitza, conjuntament amb institucions educatives, diversos cursos de formació pel professorat. Per a més informació es poden consultar els web del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE), el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental II o el Departament d'Educació.


Alta Newsletter