Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Taller
Prorrogada
TALLER: El petit moliner
TALLER: El petit moliner

Taller que consisteix en la construcció d’una maqueta d’un molí fariner amb roda hidràulica horitzontal, fent esment a la seva estructura, les característiques de les seves parts i el seu funcionament. Els alumnes rebran un diploma acreditatiu de petits moliners de la Farinera.


Material didàctic complementari: Quadern de Didàctica i Difusió La Farinera de Castelló d’Empúries, Quadern Blat, Farina i Paisatge, de la Col·lecció Biodiversitat i Tecnodiversitat, Conte infantil: La Turbina Francis i els Farinons, el joc didàctic i interactiu: ww.elpaisdelsfarinons.cat i l'invenatri de molins fariners de l'Alt Empordà: http://www.ecomuseu-farinera.org/ca

Descarregar PDF
Segueix-nos
Facebook
cm cs eso es2
Museu ECOMUSEU-FARINERA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Telèfon de concertació de visites 972 25 05 12
Preu alumne 3,70 € Durada 1 hora
Comparteix
Recursos pel professorat
Les escoles i INS de les comarques gironines podeu optar a la subvenció del Programa Indika de la Diputació de Girona. Cal que truqueu al telf 972 25 05 
12 per sol.licitar-la. L'atorgament de la subvenció està sotmès a la conformitat de la Diputació de Girona, que l'adjudicarà en funció del crèdit pressupostari disponible i de la 
pluralitat d’escoles. 
 
Ens hem acollit al Programa Argonautes del Departament d’Ensenyament pels centres en zona socioculturalment desafavorida i qualificats de màxima complexitat.  Els centres heu de sol.licitar la gratuïtat i us podeu acollir a la sol.licitud de transport gratuït mitjançant un formulari. 

* camp obligatori

Nom (obligatori)

Adreça electrònica (no es publicarà)

Web

* camp obligatori

Opinió (obligatori)

* camp obligatori

Codi de seguretat (obligatori)


Alta Newsletter