Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Horaris, preus i concertació visites

MUSEU: de dimarts a divendres de 10 a 14 h

Dijous i divendres de 16 a 18:30 h

Dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 h

Sala d'exposicions temporals fins a les 20 h 

HORARI D'ESTIU (juliol, agost) tots els espais

De dimarts a divendres de 10 a 14 h

Dissabtes, diumenges i festius d'11 a 14 h

 

TANCAT: tots els dilluns i els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre, 1, 5 (tarda) i 6 de gener, el dimarts de Pasqua

Horari per a grups: feiners de 9 a 18h. Cal respectar l'hora concertada i la d'inici de l'activitat.

Informació i concertació de visites:  de dilluns a divendres de 9 a 14h  Tl. 93 804 67 52 -- c/e m.igualada@diba.cat

Oficines:  de dilluns a divendres de 9 a 14h 

Activitats monitoritzades: 30 alumnes com a màxim i dos responsable per grup. 

Servei d'atenció al professorat, prèvia concertació. 

Tiquet individual normal   4€

Tiquet individual reduït     2€     

 

SituacióLlistats Museus
MUSEU DE LA PELL D'IGUALADA I COMARCAL DE L'ANOIA
MUSEU DE LA PELL D'IGUALADA I COMARCAL DE L'ANOIA
MUSEU DE LA PELL D'IGUALADA I COMARCAL DE L'ANOIA

Alta Newsletter