Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Presentem la nova oferta educativa
17/06/2010
Presentem la nova oferta educativa
La nova oferta educativa "24 Museus per a les escoles" ja està operativa, tot i que hi estem treballant per a millorar alguns conceptes. Enguany el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha apostat per les noves tecnologies, elaborant un nou projecte en el què intervenen 24 museus i centres patrimonials qdel Sistema Territorial del mNACTEC que impulsen visites guiades i tallers per als diferents nivells educatius. Els educadors i educadores podran fer una tria i escollir a través de la pàgina web www.mnactec.cat/ofertaeducativa les activitats que considerin més adequades als seus alumnes i fer la concertació de la visita per telèfon.

Alta Newsletter