Poemes i contes

Participa al premi de creació literària i de lectura científica i tècnica organitzat pel mNACTEC

El Premi Literari mNACTEC per a joves pretén, mitjançant la creació de poemes i contes, estimular noves mirades que posin en valor elements històrics, científics i tècnics al llarg de la història i concretament en el període del Renaixement. Ideat pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), està pensat perquè els alumnes de segon cicle d’ESO prenguin consciència de la importància de pensar, crear i llegir en veu alta en públic.

El tema d’aquest any és la figura de Leonardo da Vinci i, com a exemple, es parteix de l’exposició itinerant “Leonardo da Vinci: el geni i els invents” que el mNACTEC acull durant el primer semestre del 2017. Aquesta exposició presenta 40 màquines i enginys ideats pel geni universal Leonardo da Vinci, construïts a partir dels manuscrits, esquemes, dibuixos i indicacions dels seus còdexs. L’objectiu del premi és unir les capacitats creatives de Leonardo com a humanista, a partir del seu pensament, l’observació de la natura i la curiositat, a través de les quals va desenvolupar les seves aptituds. El premi vol estimular els joves a posar en valor Leonardo da Vinci com a arquetipus i símbol humà del Renaixement: un humanista de curiositat il·limitada i d’una gran força creativa, capaç de dominar el pensament, les arts, la ciència i la tècnica.

L’acte de lliurament dels premis amb espectacle està previst per al 28 d’abril a l’Auditori del mNACTEC. La data es confirmarà prèviament als centres educatius que hi participen.

El jurat valorarà la qualitat literària i l’originalitat de les obres i l’expressivitat dels alumnes durant la lectura. Es premiaran els tres millors treballs de cada modalitat (poema o conte). A més, s’atorgarà un premi especial a un centre educatiu valorant, a part dels criteris generals, el grau de participació de l'alumnat en el concurs. El premi està organitzat pel mNACTEC, amb el suport del Centre de Documentació Jordi Nadal i amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental, el Servei d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

QUÈ HA DE FER?

EL PROFESSORAT

(de Llengües, Literatura, Ciències Socials i Tecnologia) haurà de:

 • 1 Llegir les bases del premi
 • 2 Fer la inscripció (emplenar el formulari)
 • 3 Visitar l’exposició del mNACTEC (optatiu)
 • 4 Treballar a classe propostes de la guia del professorat
 • 5 Seleccionar de 5 a 10 obres dels alumnes
 • 6 Enviar les obres dels alumnes per correu electrònic
 • 7 Assistir amb tots els alumnes participants a l’acte de selecció i lliurament de premis

Termini INSCRIPCIONS:
27 de febrer del 2017

L'ALUMNAT

(2n cicle d'ESO) haurà de:

 • 1 Llegir les bases del premi
 • 2 Captar el treball que planteja el professorat a classe
 • 3 Pensar i reflexionar sobre la temàtica de Leonardo da Vinci
 • 4 Crear un poema i/o un conte inèdit
 • 5 Presentar-lo al professorat
 • 6 Assistir a l’acte de lliurament del mNACTEC
 • 7 Descobrir qui són els finalistes a l’acte de lliurament
 • 8 Llegir el treball finalista en veu alta a l’acte de lliurament
 • 9 Guanyar premis increïbles!

Termini PRESENTACIÓ D’OBRES:
24 de març del 2017