Poemes i contes

Participació

Al premi hi pot participar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, preferentment del Vallès Occidental, tot i que hi pot participar l’alumnat de totes les comarques de Catalunya. El professorat (de Llengües, Literatura, Ciències Socials i Tecnologia) interessat en participar en el projecte haurà de treballar a classe la temàtica del premi i encomanar als seus alumnes un treball individual. Finalment, haurà d’enviar al mNACTEC una selecció d’obres. Per facilitar el treball a classe s’adjunta una guia per al professorat. Els alumnes que participin al premi hauran d’assistir a l’acte de lliurament i si són finalistes hauran de llegir en veu alta el seu poema o un fragment del seu conte.

Modalitats

El premi te dues modalitats de participació: poema o conte. Un mateix alumne es pot presentar a les dues modalitats. Les obres han de ser originals i inèdites, escrites en català o en castellà.

Temàtica

Les obres han de tractar qualsevol temàtica històrica, científica, tècnica o metafòrica implícita en l’obra, el pensament i la vida del geni i inventor: Leonardo da Vinci. Aquesta temàtica és el fil conductor de l’exposició itinerant “Leonardo da Vinci: el geni i els invents”, que el mNACTEC acull i que romandrà exposada durant el primer semestre del 2017.

Presentació de les obres

Els textos s’han de presentar mecanografiats a doble espai i amb font Calibri, cos 12. L’extensió de les obres serà la següent:
- Poemes: extensió lliure.
- Contes: han de tenir títol i una extensió màxima de tres pàgines a una cara.

Enviament de les obres

El professorat que vulgui concursar primerament haurà d’emplenar el formulari d’inscripció. Cada professor podrà seleccionar de 5 a 10 treballs per classe comptant les dues modalitats literàries. El professorat enviarà els treballs seleccionats dels seus alumnes a l’adreça: accioeducativa.mnactec@gencat.cat en arxiu Word.
Els treballs hauran d’estar degudament identificats (nom i cognoms de l’alumne, adreça electrònica, telèfon, curs, nom del centre educatiu, nom del professor/a responsable). Qualsevol treball sense identificació quedarà fora de concurs.

Terminis

Data límit d’inscripcions del professorat: 27 de febrer del 2017.
Data límit de presentació dels poemes i contes: 24 de març del 2017.
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant la segona quinzena d’abril de 2017 a l’Auditori del mNACTEC i es convidarà totes les escoles participants. L’acte de lliurament i espectacle es farà un matí de dia feiner i tindrà una durada aproximada de dues hores (data prevista: divendres 28 d’abril). Durant l’acte es farà una representació teatralitzada i una actuació especial per als joves. La data del lliurament es comunicarà prèviament als centres educatius.

Premis per a l’alumnat

2 primers premis: tauleta Samsung Galaxy 10.1” 16 GB
2 segons premis: auriculars bluetooth 4.1 amb micròfon integrat
2 accèssits: 6 entrades gratuïtes per visitar el mNACTEC
Els premis poden quedar deserts si el jurat així ho considera.

Premi especial per al centre educatiu

El jurat atorgarà un premi especial a un centre educatiu valorant, a més dels criteris generals, el grau de participació de l’alumnat en el concurs. El premi consistirà en un taller o una visita guiada a l’exposició del mNACTEC “Leonardo da Vinci: el geni i els invents” per a un grup classe, a escollir per part del professor/a. Finalment, es lliurarà un lot de llibres valorat aproximadament en 100€ per a la biblioteca del centre.

Jurat

El jurat del Premi literari mNACTEC està format per un representant del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, un del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa, un professor/a de literatura, i un expert en literatura i arts. El jurat valorarà la qualitat literària, l’originalitat i l’expressivitat de la lectura dels treballs dels alumnes. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic en l’acte de lliurament de premis.

Acte de lliurament

D’entre tots els alumnes participants assistents a l’acte de lliurament amb espectacle, seran elegits quinze finalistes. En aquest acte, els alumnes finalistes llegiran els seus poemes i fragments dels contes seleccionats pel jurat. Els alumnes premiats es comunicaran a la premsa local i a les xarxes socials. Els treballs premiats quedaran en propietat del Centre de Documentació Jordi Nadal del mNACTEC.

Organització

El certamen està organitzat per l’Àrea d’Acció Educativa del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), amb el suport del Centre de Documentació Jordi Nadal i amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental, l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Terrassa i l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya.

Responsabilitat

Ni el mNACTEC ni les entitats col·laboradores, en cap cas, no podran ser considerats responsables dels continguts de les obres. Si s’escaigués alguna reclamació judicial sobre aquest tipus de continguts, l’ens organitzador i/o participant retiraran l’obra objecte de litigi. Les obres han de ser creades respectant la dignitat humana i no poden promoure l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social. En cas de no ser així, l’organització es reserva el dret de desqualificar-les.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases en la seva totalitat.

Informació

Per a més informació us podeu adreçar a: accioeducativa.mnactec@gencat.cat
o al telèfon 93 736 89 66 ext. 7948

Col·laboren: