Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
FARGA PALAU DE RIPOLL

La Farga Palau de Ripoll es troba situada a la comarca del Ripollès. Fou fundada com a farga de ferro al segle XVII i va mantenir la seva activitat durant cinc segles fins que va tancar l’any 1978. El 1997, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) adquireix a Pere Palau la planta baixa que ocupa la farga, la qual s’integra dins el programa d’acció educativa del Sistema Territorial del mNACTEC.

Actualment s’ha restaurat i es podran visitar i conèixer millor les seves instal·lacions i el seu funcionament.


Alta Newsletter