Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
MUSEU DE LA COLÒNIA SEDÓ D'ESPARREGUERA

La Colònia Sedó, situada al terme municipal d’Esparreguera a la comarca del Baix Llobregat, al marge dret del riu Llobregat, mostra la reconversió d'un espai tradicional tèxtil en un espai industrial, en un entorn que és un exemple de paisatge rural industrial. El Museu és seu del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), el qual gestiona les seves activitats.

Es troba a disposició del professorat el Quadern de Didàctica i Difusió La Colònia Sedó d'Esparreguera.


Alta Newsletter