Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
MUSEU DE LA COLÒNIA SEDÓ D'ESPARREGUERA

El Museu de la Colònia Sedó d'Esparreguera és una seu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC). Situada al terme municipal d'Esparreguera, al marge dret del riu Llobregat, es distingeix d'altres colònies cotoneres per les seves importants dimensions i per l'ús d'un sistema hidràulic que aprofita al màxim l'energia de l'aigua. 

La turbina, de 1400 CV, que donava l'energia necessària a les seccions de filatura i tissatge de la fàbrica, era la més gran construida al nostre país. Avui, a la sala de la turbina, es pot veure la maqueta de la colònia on s'explica la seva història a través d'un muntatge de llum i so, i la turbina, on dins el tub de conducció es projecta un audiovisual.  


Alta Newsletter