Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
MUSEU DE LA COLÒNIA VIDAL DE PUIG-REIG

La visita a aquesta colònia del Berguedà consisteix en un itinerari que ens permet copsar com es treballava i es vivia en una colònia industrial de principis del segle XX. L’objectiu del Museu és donar una visió global del que va significar la industrialització, quins van ser els fonaments tècnics, energètics i socials i com va afectar la vida quotidiana de les persones.
Així mateix, volem que els alumnes coneguin els canvis profunds que la societat ha viscut en les darreres dècades i com s’ha generat la societat del benestar actual.