Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
MUSEU DE LA MECANITZACIÓ AGRÀRIA CAL TREPAT DE TÀRREGA

La fàbrica J. Trepat és un testimoni i un dels protagonistes de la mecanització agrària, degut a la importància que va tenir en el procés de transformació i mecanització del camp català com també espanyol. Aquesta antiga fàbrica, on s’hi fabricaven i comercialitzaven les emblemàtiques màquines agrícoles J. Trepat: garbelladores, dalladores, lligadores i tantes d’altres.

Durant els anys trenta del segle XX es construïren tretze de les dinou naus actuals; tot amb tot, l’empresa ja havia començat a funcionar des de l’any 1914 en uns petits tallers ubicats en el casc urbà de Tàrrega. Les màquines Josep Trepat foren tot un èxit comercial i una revolució en el treball del camp perquè eren màquines adaptades a les necessitats dels pagesos, lleugeres, manejables i amb un preu accessible fet que ajudaria a la seva popularitat i acabarien transformant la feina i la vida al camp.

El complex format pel conjunt de naus de la fàbrica J. Trepat és un espai industrial singular, amb personalitat pròpia, una atmosfera genuïna conservada fins a l'actualitat preservant aquest ambient obrer de principis de segle passat. Després de la primera rehabilitació de cinc naus i la zona de recanvis del departament comercial, posem al servei d’iniciatives privades la possibilitat de llogar aquests espais amb usos compatibles amb la conservació del patrimoni industrial de la fàbrica Trepat i sempre que no comprometin l’agenda del Museu de la mecanització agrària J. Trepat.Alta Newsletter