Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
MUSEU DE LA PELL D'IGUALADA I COMARCAL DE L'ANOIA

A Igualada, hi podem veure una altra manera d'aprofitar l'aigua. L'adobament de la pell ha estat una de les indústries que ha donat vida a la ciutat, com es pot comprovar visitant l'antiga adoberia coneguda com a Cal Granotes, construïda el segle XVIII, que presenta les dues plantes típiques d’una adoberia: la ribera i l’estenedor. A l'antiga fàbrica tèxtil cotonera de Cal Boyer, del segle XIX, s’entra de ple en l’univers de la pell.

A Cal Boyer, on es troba el Museu de la Pell, les exposicions permanents parlen de la història, la utilitat i la significació cultural de la pell en la civilització mediterrània i de la seva producció industrial a Igualada. A la secció L'Home i l'Aigua es dóna una visió de diferents aspectes relacionats amb l’obtenció i l’ús de l’aigua a la nostra societat. A Cal Granotes s’explica el sistema d'adobar vegetalment les pells utilitzat abans de la industrialització.

El Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia està ubicat en l'antiga fàbrica tèxtil cotonera de Cal Boyer del segle XIX i ofereix un conjunt de visites i tallers sobre la pell i les adoberies, a partir de les exposicions permanents “La pell en la història", "Un univers de pell” i “La industrialització de l’adob: dels clots als bombos", i de l’antiga adoberia de Cal Granotes, del s.XVIII, un edifici preindustrial singular en ple barri adober a tocar del Rec. A més, la sala de "L'Home i l'Aigua”, amb un canal interactiu, dóna a conèixer l’aprofitament de l’aigua.

Horaris, preus i concertació de visitesLlistats Museus