Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
MUSEU DE LA TORNERIA

El Museu de la Torneria de la Vall del Ges té la seva seu a l'antiga fàbrica Can Vidal (Torelló). Explica el procés d'industrialització de Catalunya a partir d'un ofici artesà, el torner de fusta i bany, que, amb l'arribada de la industrialització, es convertí en un sector industrial complementari del sector tèxtil. 

Dit d'una altra manera, explica com el taller artesà donà pas a la fàbrica; com la necessitat de complements per a la maquinària tèxtil fomentà el desenvolupament de fàbriques amb més de 60 treballadors durant el segle XX.  

El Museu explica el cas concret de la Vall del Ges, però no oblida els altres centres de torneria que hi ha hagut a Catalunya.  Alta Newsletter