Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
SERRADORA D'ÀREU

Al poble pirinenc d’Àreu (Pallars Sobirà), a la Vall Ferrera, s’hi ha conservat dos edificis de pedra de dues plantes i de dimensions reduïdes, que funcionaven moguts per la força de l'aigua del riu; l’un és una serradora i l’altre un molí fariner. Una roda de pales en funcionament produeix l’energia hidràulica per a fer funcionar la serradora. El molí fariner es mou per mitjà d’una roda horitzontal.

La Serradora va ser construïda al segle XIX. El seu funcionament és senzill, tal com s’observa a les demostracions, quan serren els troncs de fusta per transformar-los en taules, bigues o taulons. La fulla de serra puja i baixa mentre el roll, subjecte damunt un carro mòbil, avança horitzontalment. El molí, que va proveir de farina els veïns fins la dècada dels seixanta, ha estat restaurat amb els elements originals i també es pot veure funcionar.Alta Newsletter