Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
TERRACOTTA MUSEU DE CERÀMICA. LA BISBAL

El Terracotta Museu de Ceràmica té com a finalitat conservar i difondre el patrimoni científic, tècnic i industrial de la ceràmica bisbalenca.

L’exposició permanent està pensada per poder copsar la importància que ha tingut i té encara la manufactura ceràmica en la història i en l’actualitat de la Bisbal, la gran varietat de peces que s’han produït i la gran qualitat dels mestres ceramistes bisbalencs.

La museografia vol posar en relleu, d’una banda, el mateix edifici i, de l’altra, permetre valorar les col·leccions exposades que estaran al servei del gaudi i informació dels nostres visitants. Un espai de comunicació que aporti una nova perspectiva al visitant, tot establint un diàleg amb la història i el patrimoni ceràmic material i immaterial de la nostra localitat i, per extensió, del nostre país.

L’espai físic on s’ubica l’actual seu del Terracotta Museu de la Bisbal ha estat, des de fa molts anys, un lloc dedicat a la fabricació de ceràmica. Alta Newsletter