Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) aporta a la societat una extensa proposta d'activitats orientades a afavorir la transferència d'informació i coneixements de caràcter científic i tecnològic, en el marc del patrimoni industrial català. Any rere any, el mNACTEC i el Sistema Territorial de museus i centres patrimonials adscrits, posen a l'abast del col·lectiu educador una variada oferta de visites, tallers, teatralitzacions, exposicions... pensades per professionals de la didàctica per donar respostes actuals i vivencials a les necessitats formatives dels nostres estudiants.

Any rere any, el mNACTEC i el Sistema Territorial de museus i centres patrimonials adscrits, posen a l'abast del col·lectiu educador una variada oferta de visites, tallers, teatralitzacions, exposicions... pensades per professionals de la didàctica per donar respostes actuals i vivencials a les necessitats formatives dels nostres estudiants.

 
App del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
DESPLEGAMENT DE L'APP DEL mNACTEC
El mNACTEC ha creat una aplicació a mida per aiOs-iPhone i Android. Et serà molt útil per visitar les exposicions ja que et permetrà adaptar-la al teu ritme i et proporcionarà informació actualitzada. També inclou recursos per a persones amb discapacitat, integra xarxes socials i ofereix itineraris transversals pel museu i per la ciutat de Terrassa.

App Store

Google Play

 
App del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
VISITES AUTOGUIADES A LA CARTA
Any rere any, el mNACTEC i el Sistema Territorial de museus i centres patrimonials adscrits, posen a l'abast del col·lectiu educador una variada oferta de visites, tallers, teatralitzacions, exposicions... pensades per professionals de la didàctica per donar respostes actuals i vivencials a les necessitats formatives dels nostres estudiants.

App Store

Google Play

Windows Phone