presentació

“La Fàbrica Tèxtil” és l’exposició emmarcada en el seu context: el vapor llaner Aymerich, Amat i Jover, avui dia convertit en el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. El recorregut a través d’aquesta exposició ens trasllada a una fàbrica tèxtil de principis del segle XX en la qual el visitant pot apreciar les diferents etapes del procés tèxtil de la llana i la maquinària real emprada en cada una de les operacions. Però la tecnologia no ho és tot, l’aportació científica també hi és present així com el factor humà. Les fàbriques, les màquines, necessiten l’acció de les persones per funcionar, fet que queda reflectit als diferents racons de l’exposició, la qual es transporta a aquella època.

Aquest interactiu neix amb la voluntat de complementar l’exposició amb material digitalitzat que faciliti la interpretació d’aquest espai als nois i noies dels centres educatius. El material documenta els aspectes tecnològics, científics i socials que han envoltat una indústria arrelada a casa nostra, de manera que permet un treball previ preparatori de la visita i la consulta posterior. Els components multimèdia incorporats afavoreixen la comprensió dels processos, de les màquines i del factor humà. Les activitats permeten avaluar i consolidar l’assoliment dels continguts.

Guia didàctica

La guia didàctica descriu l'interactiu i proporciona orientacions d'ús per al professorat.

Recursos multimèdia per a l'ensenyament de la tecnologia, 1

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

MNACTECDepartament d'Educació de la Generalitat de CatalunyaDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la  Generalitat de CatalunyaUniversitat Politècnica de Catalunya Barcelona TechAPTC